Kontakta oss

ADRESS: Nybblekyrkans Församling, Nybble 719 91 Vintrosa
E-POST: info@nybblekyrkan.se
TELEFON: 019-22 40 42
POSTGIRO: 69 83 00-2
BANKGIRO: 5505-5370

ORDFÖRANDE: LINDA BJÖRK
e-post: ordforande@nybblekyrkan.se
telefon: 019-24 10 10
mobil: 070- 69 41 409

KASSÖR:
telefon: 019- 22 40 42

 

Vill du samtala med någon? Ring:
Anita Göransson: 019- 22 80 58 / 070-22 20 030
Ingvar Björk:        019- 24 10 33 / 070-56 28 657

 

Kommentera