Arkiv

Maj      
Sön 5 10.30 Gudstjänst            HHN                           
Sön 12 10.30 Gudstjänst Dialogpredikan  Eleonor Persson  Kerstin Korswing 
Tis 14 19.00 Bön 
Tor 16 18.30 Församlingsråd  – samling i kyrkan 
Sön 19 10.30 Pingstgudstjänst   ”Kom Helige Ande, kom!”Kerstin Korswing  Ingvar Björk 
Sön 26 10.30 Lovsångsgudstjänst   Sandra Korswing   Lovsångsteam  mfl 
Tis 28 19.00 Bön   
Juni      
Sön 2 10.30 Nattvardsgudstjänst                  
Sön 9 10.30 Gemenskapsgudstjänst  (Inför sommaren)Kerstin Korswing  Anders Korswing Församlingsmöte  Medtag lunchkorg